Dessvärre behöver vi informera om att Two Padel Arena kommer att stängas med omedelbar verkan. Bakgrunden till detta är att företaget begärts i konkurs och konkursförvaltaren, Maze Advokater AB, har beslutat att stänga verksamheten omedelbart.

Detta innebär att bokade tider från kl 13.00 idag 1 november och framåt ej kommer att kunna nyttjas. 

Eventuella frågor rörande konkursen hanteras av Maze Advokater AB via info@mazeadvokater.se